Back

Благодарим Ви, че макар и в чужбина, избрахте да поддържате българския език и българския дух у своите деца, като ги запишете да посещават нашето училище!

Ето какво е важно да знаете:

Със записването на Вашето дете/деца в училището поне един от родителите става задължително член на дружеството. Дължимият членски внос всяка година е в размер на 35 Евро.

Всеки член участва задължително в Годишното общо събрание на дружеството, има право на глас при вземането на решения, свързани с развитието и дейността му, както и да бъде избиран в управителния му съвет.

С попълването и подаването на настоящия Формуляр за записване, Вие се съгласявате след завършването на учебната година, Вашето дете/ деца автоматично да бъде записано в съответния по-горен клас или подготвителна група в училището за следващата учебна година.

Заедно с това автоматично се удължава и ангажиментът за Вашето членство в Дружеството, съответно за заплащане на дължимия годишен членски внос.

Отписването на детето/децата става само с попълването на съответния Формуляр за отписване, наличен на Интернет страницата на училището. При желание за отписване, формулярът за отписване трябва да бъде предаден на училищното ръководство не по-късно от 31 юли на предходната учебна година.

Учебните занятия се провеждат на следните места и в следните часове:

Филиал München Südost – Neubiberg – в сградата на училище „Емиле Монтесори“

Arastraße 2, 85579 Neubiberg

Занятията се провеждат в петък от 16:45 до 19:15 часа. Занятията на Група „Банталончо“ започват в 16:45 и приключват в 18:15 часа. За учениците от всички класове се провеждат извънкласни занимания от 19.15 до 20:00 часа.

Филиали München West – Freiham

Aubinger Allee 152 , 81249 München

Am Aubinger Wasserturm 30, 81249 München

Занятията се провеждат в събота от 09:30 до 12:00 часа. За учениците от всички класове се провеждат извънкласни занимания от 12:00 до 12:45 часа.

Годишната такса за една учебна година е както следва:

325,00 Евро за едно дете;

170,00 Евро за второ и трето дете от едно семейство в училището или в група „Банталончо“.

Таксата за група „Банталончо“, за деца от една до три години, е както следва:

250,00 Евро за едно дете;

125,00 Евро при второ и трето дете в групата.

Училищната такса може да бъде променена на Годишното общо събрание на дружеството.