Back

Прием в училището

Реда и условията за записване и отписване можете да намерите тук.

Необходимо е да се изпрати попълнен формуляр за записване на адреса на училището и да се заплатят дължимите такси (може да изтеглите от тук).

Приемат се деца на възраст 3 до 6 години в предучилищни групи и деца от 1 до 12 клас.

Такси за обучение

Годишната училищна такса за всички деца и ученици е в размер  на 325 евро и 35 евро за членски внос.

За всяко следващо дете от едно семейство в училището, годишната училищна такса е в размер на 50% от таксата за обучение.

Възможно е таксата да бъде заплатена:

 • Еднократно: Ако желаете да преведете сумата самостоятелно на сметката на училището, може да го направите еднократно с превеждане на пълната сума за учебната година до 30-ти септември на съответната учебна година.
 • На две вноски: Таксата ще бъде изтеглена на две вноски от посочена от вас банкова сметка: първата към 30-ти октомври и втората към 15-ти февруари на съответната учебна година.

Отписване

Отписването на дете от следващата учебна година, става след подаване на подписан формуляр. Срока за подаване е 31 Юли.

Класове

München West

Занятията се провеждат в училището във Фрайхам, в събота от 9:30

 • ПУГ за деца 3-6 години
 • 1-ви клас
 • 2- ри клас
 • 3-ти клас
 • 4-ти клас
 • 5-ти и 6-ти клас
 • 8-ми и 9-ти клас

Neubieberg

Занятията се провеждат в училище Емиле Монтесори,  в петък от 16:45 ч.

 • ПУГ за деца от 3-4 години
 • ПУГ за деца от 5-6 години
 • 1-ви клас
 • 2- ри клас
 • 3-ти клас
 • 4-ти клас
 • 5-ти клас
 • 6-ти клас
 • 7-ми клас
 • 8-ми клас
 • 9-ти и 12-ти клас

ТРЕТИ МЕЖДУУЧИЛИЩЕН КОНКУРС по четене на български език АЗ БУКИ ВЕДИ

Дженифър Хуфнагл и Деян Андонов от Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски“ бяха нашите представители на тазгодишния междуучилищен конкурс по четене на български език АЗ БУКИ ВЕДИ. В конкурса взеха участие ученици от български училища в Германия, Франция, Италия, Унгария и Англия.

Дженифър и Деян достигнаха до финала, в който от общо 38 участници, от които 23 в категорията „Втори клас“, бяха допуснати. Дженифър Хуфнагл стана първа подгласничка на Царицата на буквите и спечели симпатиите не само на журито, но и на публиката.

На Дженифър и на Деян пожелаваме още много бъдещи успехи!