Back

Патрон на училището

Паисий Хилендарски е автор на първата история на българите. Живял е по време на османското владичество. Бил е монах в Хилендарския манастир, откъдето идва и името му. Истинското му име се предполага, че е Пенко Банов. Роден е през 1722 година в град Банско. За неговия живот, за детството и младостта му има оскъдни исторически сведения.

На 23 години той става монах в Хилендарския манастир на Света гора. Две години събира и систематизира източници от книгохранилищата на Атон, обикаля други манастири в България и Австрия, за да събира сведения за историята на своя народ. През 1762 година завършва своя труд – „История славянобългарска”.

В нея той разказва за величието на средновековна България, за храбростта на мъжете й, за славните й битки и победи. Прилага и летопис на българските владетели – от създаването на държавата при хан Аспарух, законите на Крум Страшни, просветното дело на цар Симеон Велики, разказва за светите братя Кирил и Методий, техните ученици и за още много други велики българи.

След написването на труда си, той поема из българските земи, за да го разпространява. Помагат му още много монаси и последователи, които преписват книгата и я препредават на българите.

Просветното дело на Паисий бележи началото на българското Възраждане. Той е и първият български будител и духовен водач.

Паисий Хилендарски е канонизиран за светец от Българската православна църква.

Гордеем се да бъдем негови потомци!

За дружеството

Дружество с идеална цел „Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски”

Дружество с идеална цел „Българско училище в Мюнхен „Паисий Хилендарски” е учредено през септември 2008 г., в навечерието на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България.

Основни цели на дружеството са изучаването и преподавенето на  български език,  история и география на България на български деца, и запознаване с българската култура и традиции. 

Една от основните дейности на дружествоте  е да развива и организира дейността на  училището в качеството му на ръководен орган. 

Член на дружеството може да стане  всеки, след попълване на формуляр за членство.

Със записване на дете/деца в училището един от родителите става автоматично член на дружеството, след заплащане на членския внос от 15 Евро. Всеки член на дружеството има право на глас при вземането на решения, свързани с развитието и дейността на училището и да бъде избиран в управителния съвет на дружеството.

Управителен съвет

Управителният съвет на дружеството се състои от трима члена – председател, заместник председател и ковчежник, които се избират за срок от две години от членовете на дружеството. 

Председател: Зорница Вълчева
Зам.председател: Елеонора Смилянска
Финансов отговорник: Светлана Михайлова

Aдминистративен секретар: Здравка Филева.

Родителски съвет

За учебната 2021/2022 година родителският съвет е в състав от 10 членове с председател Светлана Михайлова.

Педагогически екип

Нашите преподаватели:

Цветелина Кирилова, Ангелина Костова, Ана Андреева, Даниела Василева, Деница Младенова, Денка Цанева, Ирина Тончева, Катя Пенчева, Мария Николова, Мария Карастоянова, Милена Мутина, Митра Петрова, Натали Любомирова, Росица Йорданова, Силвия Лайзедер, Христина Балтаджиева