Back

Основният регламент за защита на данните (EU 2016/679) предвижда, че личните данни на всеки могат да бъдат съхранявани в бъдеще само със специално предназначение и само със съгласието на засегнатите лица. Вашите лични данни, Вашият имейл адрес и Вашето име, които са  в нашия пощенски списък, използваме единствено за да Ви изпращаме информация, свързана с училището; личните данни на Вашите деца използваме само в нужните случаи към съответните институции (Българското министерство на образованието и Генералното консулство на Република България в Мюнхен.)