Календар

за учебната година 2023/2024

Записване за учебната 2024/25

Училище с традиции

„Паисий Хилендарски“ е първото българско училище в Мюнхен. От създаването си през 2008-ма година, училището е обучило десетки деца от български и от смесени семейства. Обучението се провежда по програмите, утвърдени от Министерството на образованието и науката в България (МОН). От 2010-та година училището е включено в официалния списък на българските неделни училища в чужбина. Свидетелството, което се издава на учениците за завършена учебната година, се признава в България. Така те могат да продължат образованието си, без да полагат приравнителен изпит. Могат също и да кандидатстват в български университети.

Заедно отбелязваме българските празници, спазвайки народните обичаи и традиции.

Част от училищния живот е свързан със запознаване с традиционния български календар, работа по проекти, организиране на беседи и часове, свързани с важни исторически събития.

Предстоящи събития