Календар

за учебната година 2021/2022

Училище с традиции

„Паисий Хилендарски“ е първото българско училище в Мюнхен, натрупало много опит и обучило десетки деца от български и от смесени семейства от създаването си през 2008 година до днес. Обучението се провежда съгласно изискванията и по програмите, утвърдени от министерството на образованието и науката в България (МОН). От 2010 година сме включени в официалния „Списък на българските неделни училища в чужбина“ и така осигуряваме на учениците, на които е издадено свидетелство от нашето училище, да продължат образованието си в България без да полагат приравнителен изпит, както и да кандидатстват в български университети.

Последни новини

Заедно отбелязваме българските празници, спазвайки народните обичаи и традиции.

Част от училищния живот е свързан със запознаване с традиционния български календар, работа по проекти, организиране на беседи и часове, свързани с важни исторически събития.

Предстоящи събития

14
юли, 2023
Закриване на учебната година 2022/2023
0:00 - 0:00
Филиал Нойбиберг & Фрайхам
31
май, 2023
Целогодишно записване за учебната година
12:00 - 12:00
Arastraße 2, 85579 Neubiberg;
Clarita-Bernhard-Str. 3, 81249 München – Freiham