Прием в училището

Записването в училището е целогодишно.

Необходимо е да се изпрати попълнен формуляр за записване на адреса на училището и да се заплатят дължимите такси (може да изтеглите от тук).

Приемат се деца на възраст от 1 до 3 години в група “Банталончо”, децa oт 4 до 6 години в предучилищни групи и от 1 до 12 клас.

Такси за обучение

Годишната училищна такса за всички деца и ученици е в размер  на 325 евро и 15 евро за членски внос.

За всяко следващо дете от едно семейство в училището, годишната училищна такса е в размер на 50% от таксата за обучение.

Възможно е таксата да бъде заплатена:

  • Еднократно: Ако желаете да преведете сумата самостоятелно на сметката на училището, може да го направите еднократно с превеждане на пълната сума за учебната година до 30-ти септември на съответната учебна година.
  • На две вноски: Таксата ще бъде изтеглена на две вноски от посочена от вас банкова сметка: първата към 30-ти октомври и втората към 15-ти февруари на съответната учебна година.

Класове